We care 4 you

Mensendieck - Den individuelle gumnastik

Mensendieck gymnastik – en helt anderledes form for træning!

Det er hverken styrketræning eller gymnastik i traditionel forstand, men derimod et træningssystem, der stresser dig af, og gør dig sundere og mere kropsbevidst.

Mensendieck handler om at træne din hjerne til at dirigere kroppen på den rigtige måde, så muskler og led bruges bedst muligt.
Der sker ikke mirakler fra den ene dag til den anden, men langsomt vil du opdage, hvordan Mensendieck næsten automatisk retter op på din holdning og krop. Du får det bedre, fordi dine muskler bruges rigtigt.

Mensendieck er for både mænd og kvinder – unge og ældre, gravide og sportsfolk. Mensendieck kan endvidere dyrkes som supplement til f.eks. idræt eller aerobic.

Mensendieck er også den ideelle gymnastik før og efter fødsler, samt god træning for kvinder med bækkenløsning.

Om Mensendieck

Mensendieck gymnastik er at lære at “møblere” om på sin krop – at få en harmonisk og god holdning.

Men det er ikke hovedformålet med Mensendieck gymnastikken. Det primære formål er at styrke muskler og led, så kroppen fungerer bedst muligt.

Mensendieck bygger på at skabe større velvære gennem en øget kropsbevidsthed. Du lærer hver enkelt muskel og dens funktion at kende, så du hjemme og på jobbet kan bevæge dig rigtigt. Gymnastikken forebygger og afhjælper myoser og ledproblemer.

Efter en Mensendieck lektion får du “lektier” for – nemlig at bruge de indøvede bevægelser i det daglige.
Når du først har lært, hvordan kroppen bruges bedst muligt, vil der snart gå sport i at bruge den rigtigt.

Mensendieck undervisning

En undervisningslektion varer i 30 minutter, og foregår i et rum med spejle, så du kan følge kroppens bevægelser. Jeg dirigerer dig mundtligt gennem øvelserne, og betragter dig samtidigt for at se, hvor du gør en uhensigtsmæssig bevægelse. Sideløbende undervises du i kroppens anatomiske opbygning.

Øvelserne relateres til daglige bevægelser – stå, sidde, gå, arbejdsstillinger o.s.v.
Lektionerne er bygget op omkring den enkelte deltager, hvor hver elev får individuel undervisning – alene eller på små hold.
Der kræves intet udstyr; de store spejle i undervisningslokalet er det eneste værktøj – og trusser eller shorts den eneste beklædning.

 
 

Praktiske oplysninger

Undervisning:
Undervisningen omfatter 1 ugentlig lektion af 30 minutter. Vær venligst omklædt (trusser eller shorts) ved lektionens start.
Udstyr:
Medbring venligst et stort håndklæde.
Betaling og priser:
Månedsvis forudbetaling 4 x 30 minutter.
Enelektion kr. 800,00 pr. måned.

Opsigelse af undervisning skal ske med 1 måneds varsel.
Afbud:
Forsømte lektioner som følge af sygdom eller anden fravær erstattes ikke. Meld dog afbud i god tid, da jeg – i det omfang det er muligt – vil forsøge at give dig en anden tid. Såfremt jeg aflyser, gives der altid erstatning.